Het individueel gesprek

Op een respectvolle manier en in een veilige sfeer wordt actief geluisterd naar jouw verhaal. Ieder gesprek kent een verkennende, een verdiepende en een voltooiende fase. Wat is je vraag? Je nood? Wat heb je nodig? Wat neem je uit het gesprek mee naar het dagdagelijkse leven?

Een gesprek duurt een uur. De gesprekken gebeuren wekelijks of op tweewekelijkse basis, onderling af te spreken. Na een eerste kennismaking beslist u en de begeleider om al of niet met elkaar verder te gaan. Om ruimte te laten voor groei is het goed om een engagement van 5 sessies op te nemen.

Kostprijs 30 euro per sessie. We proberen zorgzaam met Uw en onze tijd om te gaan. Indien U niet op een afspraak aanwezig kunt zijn, gelieve dan minstens 48u op voorhand te verwittigen. Zoniet wordt de sessie aangerekend.

Maak een afspraak »