Het individueel kunstzinnig gesprek

In combinatie met een individueel gesprek worden kunstzinnige beeldende werkvormen als tekenen, schilderen en boetseren gebruikt.

In een veilige sfeer wordt gewerkt met hoofd, hart en handen. In gesprek met het eigen werk worden thema’s herkend en doorgewerkt. Onze specialiteit is bezielend te willen werken. Er is een verkennende , een verdiepende en een voltooiende fase.

Een sessie duurt anderhalf uur. De begeleiding mits kunstzinnig werken gebeurt op wekelijkse of tweewekelijkse basis. Er wordt gewerkt in reeksen van vijf. Na een verkennende sessie beslis je zelf om hier al of niet mee door te gaan.

Kostprijs: 45 euro per sessie. We proberen zorgzaam met Uw en onze tijd om te gaan. Indien U niet op een afspraak aanwezig kunt zijn, gelieve dan minstens 48u op voorhand te verwittigen. Zoniet wordt de sessie aangerekend.

Maak een afspraak »