Depressief worden?

Wanneer het vat, het mens-zijn te vol is van impressies ( in-drukken ) en de spreekwoordelijke druppel de emmer heeft doen overlopen, gebeurt er iets.… Al te vaak tracht men om het deksel erop te houden… repressie. Onder-drukking van gevoel, van intuïtie, van spontaniteit, van lichamelijke signalen en behoeften berokkent op den duur veel schade.

Mensen verdragen soms veel en slikken wat voorgeschoteld wordt. … Het innerlijke vat wordt dan een gistende put van opgeslagen frustraties. Mogelijks kan dat ieder ogenblik ontploffen…. boosheid, verdriet, angst, zoveel emotie komt naar buiten.

Het onderdrukken van wat niet zou mogen gevoeld worden vraagt zoveel energie dat dit proces uiteindelijk de persoon uitput en depressief maakt….. te neer geslagen. Vaak ervaart men dan een gevoel van diepe leegte. Teveel aan impressie en repressie maakt depressief.
Depressie is een syndroom, een geheel van symptomen en klachten. Het is meestal geen ziekte in de strikte zin van het woord. Tenzij men het ziet als een griep van de psyche… Net zoals bij griep bestaan hier ook geen wonderpilletjes voor, maar moet men de tijd nemen om enerzijds te rusten, anderzijds uit te zieken… Uitzweten wat niet meer past? En later opnieuw de volheid van het leven tegemoet gaan. Expressie is een mogelijkheid om de depressie aan te pakken. Uit - drukken van wat niet langer meer hoort bij het zelf, van de ervaren leegte, van wat men anderzijds werkelijk wil. Het kan door praten, schrijven, dansen, in beweging blijven, boetseren en schilderen, zingen… “Niet denken, maar doen” … hoe gering ook… Tijdens deze intense zoektocht naar de wortels van het eigenste ik kan een goede gids, therapeut of depressieconsulent helpend zijn. Een depressie meemaken is een kans om het leven op een nieuw spoor te zetten.