Terug thuiskomen

Soms worden de uitdagingen, waarmee we in ons leven geconfronteerd worden, een onoverzichtelijke berg.
We krijgen last van negatieve gevoelens.
De zorg voor je geest is net zo belangrijk als de zorg voor je lichaam.
Daarom wil Wilgendroom zich naast massage en het organiseren van activiteiten, ook concentreren op de innerlijke noden van de cliënt.
Wilgendroom wil vooral een luisterpunt zijn, waar mensen terecht kunnen met hun verhaal als het even wat moeilijker gaat in het leven.
Wilgendroom wil een plaats aanbieden voor mensen die even nood hebben aan een woordje van troost, inleving, of op zoektocht zijn naar ....
Eventjes je verhaal kwijt kunnen, eventjes op adem komen, eventjes terug thuiskomen.
Daar waar woorden tekort schieten kan het ook goed zijn om de taal van het kunstzinnige (de verbeelding) in te zetten.
Vanuit dit thuiskomen bij jezelf kunnen in onderling overleg afspraken gemaakt worden voor verdere begeleiding.