Zin-geving

Hoe krijgen mensen weer Levens-Zin, de smaak van het leven proeven? Soms is de appetijt weg… letterlijk en figuurlijk. Het innerlijk vuur lijkt wel gedoofd, staat op waakstand, vlamt zelden eens op. Verveling of leegte kan toch niet langer het dagelijkse deel zijn?

“Waarom is mij dit overkomen?”
“Waarom overkomt dit een ander niet?”
“Waarom laat God ( het goede, de liefde, het universele ) dit lijden toe?”

“Wie ben ik eigenlijk?”
“Ken ik mezelf?”


Vaak is een verlieservaring aanzet tot bezinning over het eigen leven, over samenleven, Men maakt een balans. Waardoor wordt men innerlijk bewogen? Wat raakt nog? Tijdens een massagebeurt kan men letterlijk gewaar worden hoe vast men zit in het leven…
Het piekeren wordt even stil gelegd. Rust en ontspanning toelaten en de innerlijke stem aanhoren? Schilderen, boetseren en andere kunstzinnige werkvormen zijn ondermeer uitstekende middelen om dit bijzonder gesprek met onszelf aan te gaan, hulpmiddelen in de ontwikkeling en groei van onze innerlijke en uiterlijke wereld.