Onze visie

Leven is een weg die we samen met elkaar en toch ook alleen te gaan hebben. Meestal is deze weg overduidelijk, soms niet meer. Mogelijk geraken we ons innerlijke spoor kwijt. De zoeker in onszelf wordt gewekt. Dit gebeurt vaker in tijden van verlies en/of innemende levensveranderingen. Wanneer het niet meer mee zit is het goed om opnieuw na te gaan wat onze droom was. Nog steeds is? Wilg is een boom met lage takken, waarin vogels met gebroken vleugels kunnen neerstrijken. Het is onze droom een boom te zijn met lage takken… Vandaar de naam wilgendroom. 
Hulpverlening zien wij als een dynamisch gebeuren tussen diegene die vraagt en geeft. Een diepe vorm van respect en mildheid is nodig om de communicatie aan te gaan.
In hulpverlening vinden we het bovendien belangrijk dat cliënten hun eigen verantwoordelijkheid niet afstaan. Er wordt geluisterd op een empathische en gevoelige manier.

Een begeleider, gids, coach of therapeut is een strijdmakker die voor een tijd even met je meegaat. Hij of zij is geen oplosser van problemen. We spreken onder elkaar liever niet over problemen, maar eerder over thema’s.
Waar gaat het eigenlijk om?
Mensen verlangen ernaar om heel te zijn en zoeken nieuwe wegen op in de omgang met oude kwesties.
Je hoeft er niet alleen voor te staan …
“Wat is uw vraag?”
“Wat heb je nodig?”
“Wat neem je uit het consult mee in je dagdagelijkse leven?”


Tegelijkertijd geloven we erin dat praten alleen niet voldoende is. Wil men groeien in zichzelf dan is het nodig om ook letterlijk in beweging te komen en dingen, desnoods beetje bij beetje, te doen .