Pedicure Wilgendroom

Voet en handverzorging kan op aanvraag voor 65+ en gehandicapten aan huis gebeuren.

Voetverzorging

Christelijke Mutualiteit

Diabetici krijgen een tegemoetkoming (5€/keer met max. 20€)

Bekijk hier verdere info van de Christelijke Mutualiteit


Bond Moyson

Een goede voetverzorging kan heel wat problemen oplossen en voorkomen. 

Hoeveel bedraagt de terugbetaling? 

Je krijgt 12,60 euro per jaar terugbetaald. 3,15 euro per beurt met een maximum van 4 beurten per rechthebbende en per kalenderjaar.

Heb ik recht op de terugbetaling? 

 • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage. 
 • Je bent ouder dan 65 jaar OF je gaat om medische redenen naar de pedicure. 

Ben je jonger dan 65 jaar dan is er een uitzondering voorzien voor diegenen die aan de hand van een doktersattest kunnen bewijzen één van volgende ziektebeelden te vertonen:

 • Bedlegerigheid door hersenaandoeningen, trauma’s, verlammingen
 • Insuline afhankelijke diabetes
 • Slechtzienden: niet te corrigeren met bril of lenzen
 • Ernstige tramatische, reumatische of neurologische afwijkingen ter hoogte van handen en voeten
 • Ernstige aangeboren congenitale spierziekten

Hoe krijg je de terugbetaling? 

 1. Haal in je Bond Moyson-kantoor een formulier pedicure/podoloog, vraag ze telefonisch aan. (kan afgedrukt worden als je de link onderaan volgt)
 2. Bezorg het jaar nadien de afgestempelde kaart terug via je Bond Moyson-kantoor of via de rode brievenbussen. 
 3. Voeg, als je jonger bent dan 65 en om medische redenen de pedicure consulteert, het medisch attest van je arts bij. 

Bekijk hier verdere info van Bond Moyson


Liberale Mutualiteit

Wie de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt of omwille van ziekte of handicap aangewezen is op professionele voetverzorging kan genieten van een jaarlijkse tegemoetkoming tot 30 euro in de kosten van verzorging door een pedicure. Per behandeling ontvang je 5 euro, met een beperking van 6 behandelingen per kalenderjaar.
Verder kan je tegemoetkomingen krijgen voor massage

Wat te doen?

Laat het aanvraagformulier (te bekomen via link onderaan) na iedere behandeling invullen door de pedicure en bezorg het ons terug bij het bereiken van de 6 prestaties of in de loop van de maand december. Ben je jonger dan 65, dan dien je ons een medisch attest over te maken waaruit blijkt dat je aangewezen bent op professionele voetverzorging. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de Ziekenfondsen. 

Bekijk hier verdere info van de Liberale Mutualiteit


VNZ (Vlaams neutraal ziekenfonds)

Voor 60-plussers wordt er een tegemoetkoming voorzien voor pedicurebehandelingen.

De tegemoetkoming bedraagt 5 euro per behandeling met een maximum van 25 euro per kalenderjaar en per persoon.

U kan hiervan genieten door ons het ingevuld formulier ‘Voetverzorging’ of de factuur te bezorgen.

Bekijk hier verder info van de VNZ


Onafhankelijk Ziekenfonds

Heb je last van eksterogen of overtollig eelt? Dan kan een professionele voetverzorging wonderen doen.

Dankzij de tegemoetkoming van OZ501 heb je meteen een voetje voor Laat je regelmatig je voeten verzorgen? OZ501 betaalt een tegemoetkoming van € 2,50 per sessie, tot 8 beurten per persoon per kalenderjaar.

Voorwaarden:

 • in orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten • de behandeling moet worden uitgevoerd door een erkend podoloog of een pedicure met een geldig btw-nummer
 • de verzorging mag plaats hebben in de praktijk van de verstrekker of bij je thuis

Hoe aanvragen?

 • laat het formulier ‘tegemoetkoming voetverzorging’ invullen door de pedicure of podoloog
 • belangrijk: het btw-nummer van de pedicure of het erkenningsnummer van de podoloog én de handtekening moeten op het document aanwezig zijn Vergeet je kleefzegel niet! 

Bekijk hier verdere info over het Onafhankelijk Ziekenfonds