Verlies ervaren

Leven is een op en neergaande beweging, een spiraal van klimmen en dalen en weer klimmen. Het is geen rechte opgaande lijn tussen geboren worden en sterven, ook al wordt ons deze illusie vaak voorgeleefd.

Over ’t algemeen kunnen mensen goed omgaan met piek- en dal-momenten in hun leven. Soms gebeurt het echter dat een bepaald verlies BV verlies van partner, echtscheiding, kind, werk, woonplaats, gezondheid, bezit, verwachtingen, zo ingrijpend is dat men niet meer zonder hulp uit het diepe dal kan.
Het lichaam zendt signalen uit, roept SOS. Het lijkt alsof men het roer van zijn schip is kwijt geraakt. Maar ook een positieve gebeurtenis die een ingrijpende verandering teweeg brengt in het leven BV verhuizen , moeder worden, betekent verlies van het oude.
Veranderingen brengen mensen uit hun gewone doen. Vooral bij niet zelf gekozen veranderingen ervaart men gevoelens van onmacht, verdriet en angst. Mensen rouwen dan om wat niet meer is. Rouw kan zeer intens zijn. Het is een toestand waarbij men tracht te verwerken wat is gebeurd.

Soms is het nodig een strijdmakker op te zoeken om begrip te ontvangen en een nieuwe balans te vinden.